Pro naše Rokycany


 

Pro naše Rokycany sdružuje občany, kterým nejsou lhostejné další osudy našeho města, kraje i republiky. Jsme pokračovateli volební strany Klub Svobodných demokratů Rokycany z roku 1998.

 

Program Pro naše Rokycany 2022

1. Město komunikující lépe s občany zapojíme lidi do rozhodování, budeme s nimi veřejně diskutovat všechny důležité záměry a prosazovat přehledné a rychlé informování o dění na radnici i ve městě, pro efektivnější rozhodování vedení města zredukujeme počet místostarostů na jednoho

2. Město zdravé, příjemnější, klidnější a zelenější – lépe ochráníme vzrostlé stromy, abychom je zachovávali v nejvyšší možné míře, změníme přístup k nim při stavební činnosti – stavby přizpůsobíme stromům, nikoliv stromy stavbám, podpoříme výstavbu zelených střech a s nimi spojené hospodaření s dešťovou vodou, budeme propagovat zdravý životní styl (stravování, chůzi)

3. Město v pohybu a v kultuře – vybudujeme tělocvičnu mezi školami TGM a Ulice Míru a urychlíme stavbu Sokolovny, aby opět plnila svou úlohu hlavního kulturního stánku města, zlepšíme poměr přidělování městských dotací klubům a spolkům ve prospěch kultury a menších rekreačních sportů

4. Město přívětivé pro pěší a cyklisty – vytvoříme podmínky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů městem, (více přechodů pro chodce, zpomalovací pruhy, světelná signalizace, např. Soukenická – Dvořákova), vybudujeme vycházkový okruh z Rokycan do Borku, zrušíme bariéry pro cyklisty na cyklostezkách (aby nemuseli dávat přednost účastníkům z vedlejších komunikací), zapojíme firmy do výstavby cyklostezek

5. Město pro děti a mládež – provedeme modernizaci a rozšíření dětských hřišť, oplotíme je tam, kde jsou poblíž rušné komunikace, přidáme lavičky do oddechových a sportovních zón,, vybudujeme místa pro sportování neorganizované mládeže (skate areál, další cvičební místa ad.), prosadíme konání tanečních kurzů pro mladé v zimních měsících místo v létě (jak se to v poslední době děje)

6. Město energeticky inteligentní a soběstačné – pro snížení nákladů na elektrickou energii městského úřadu a občanů vytvoříme s využitím státních dotací sytém komunitní energetiky městské a podpoříme tvorbu komunitní energetiky společenství vlastníků bytových domů – systém tvořený fotovoltaickými panely na střechách městských a soukromých budov propojený chytrou sítí a prodávající přebytky energie do veřejné sítě, systém úsporného osvětlení komunikací s detekcí pohybu a úrovně osvětlení

7. Město lépe hospodařící – budeme využívat granty pro výstavbu (komunitní centrum, bytový dům ad.), kontrolovat stav městských nemovitostí, případnou výstavbu parkovišť podmíníme jejich zatravněným povrchem a minimalizací záboru plochy – v tom případě podpoříme stavbu patrových parkovišť – například nad autobusovým nádražím, podpoříme projekty pro zadržování vody ve městě, připravíme převod vodovodů a kanalizací zpět městu, zahájíme veřejnou debatu o využití a podobě Masarykova náměstí a Malého náměstí

Co se nám podařilo: na základě naší iniciativy se tvoří projekt přístupu občanů k řece Klabavě pro rekreaci, sport i kulturu za současného řešení protipovodňových opatření přírodě blízkým způsobem. První etapa bude realizována mezi zimním stadionem a mostem u Železné.

Přejít nahoru