Sbírka na rozhlednu bude
Komentář týdne

O chystané rozhledně na Kotli jsme již psali a jistě čtenáře zajímá, jak pokračuje. Rozhlednu inicioval v roce 2009 Klub Svobodných demokratů a zajistil architektonickou studii (Bc. Eva Králová) i stavební studii (Ing. Václav Hatlman). Obě studie věnovali autoři městu zdarma. V roce 2010 podalo Město Rokycany žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, ale dotace nebyla schválena. Řekli jsme si: přece to nevzdáme!

Vzhledem k zájmu občanů, vyjádřeného v anketě RL, jsme se rozhodli iniciovat veřejnou sbírku a Krajský úřad nám na ni dne 2.1.2012 vydal osvědčení, které stanovuje způsob jejího provádění:

– shromažďováním příspěvků na bankovním účtu 248260594/0300 u ČSOB

– prodejem předmětů

– prodejem vstupenek

Osobou oprávněnou jednat ve věci veřejné sbírky je autor článku.

Sbírka bude zahájena 1.března 2012 a od té doby mohou občané posílat na zmíněný účet své příspěvky. Věříme, že i v době krize se najde dost patriotů i z okolních obcí, kteří podpoří stavbu.

Současně nevzdáváme svou snahu o získání dalších finančních prostředků z projektů Evropské Unie.